Forsiden / Forsikringer

Informasjon om forsikringer

Idrettsskolen Numedal folkehøgskole har tegnet de forsikringer vi har ansvar for, som er yrkesskade (1) og ulykkesforsikring (2). Øvrige forsikringer må du tegne selv, eller undersøke om du er forsikret under familiens forsikringer (3-6).

 

 1. Yrkesskade gjennom NAV
  I flg. Folketrygdlovens § 13.10 er elevene dekket ved yrkesskade. Dette gjelder norske statsborgere som er medlemmer av Norsk Folketrygd. Utenlandske elever må søke NAV om medlemskap for ett år.
  Yrkesskaden må være meldt NAV innen ett år for å få rett til yrkesskadeerstatning.
  Alle skader som skjer i skolens regi enten i undervisning, eller i elevenes fritid på skolen, eller på fritid når skolen er på turer meldes til NAV. Tilstedeværende lærer, eller tilsynslærer skriver ut skadeskjema. Kontoret sender dette til NAV.

   

 2. Kollektiv ulykkesforsikring gjennom KLP
  For alle elever er det tegnet ulykkesforsikring.  Denne dekker;
  Ved død                                        kr. 135 000.-
  Ved medisinsk invaliditet.          kr. 750 000.-
  Behandlingsutgifter 0,25G er inkludert
 3.  

 4. Aktive idrettsutøvere
  For dere som er aktive idrettsutøvere, og som konkurrerer i regi av et idrettslag i en eller flere grener må tegne lisens gjennom det aktuelle forbundet. Dette ordner ofte ditt lokale idrettslag med.
 5.  

 6. Eiendeler
  Dine personlige eiendeler er ikke skolens ansvar. Dette vil normalt være dekket av foreldrenes innboforsikring (borteforsikring) så lenge du ikke har meldt varig flytting. De som ikke har samme adresse i Folkeregisteret som en av foreldrene, må selv tegne egen innboforsikring. De ulike forsikringsselskap opererer litt ulikt på dette området.  Vi anbefaler derfor at dere sjekker dette ut med familiens forsikringsselskap.
 7.  

 8. Verdigjenstandsforsikring
  Spesielt tyveriutsatte gjenstander kan forsikres av eleven selv, eller under foreldrenes forsikring. F. eks. dyre sykler.
 9.  

 10. Reiseforsikring
  Reiseforsikring må tegnes av den enkelte elev.