Forsiden / Verdier og mål

Verdier og mål

Skolens motto er "La kroppen leve"

Dette mottoet har vi:

I idrett er det viktig å kunne yte sammen med andre – slik er det også hos oss ,
Enten du spiller en fotballkamp, har kjøkkentjeneste, står på scenen i en revy, eller sikrer i klatreveggen. 
Du bor du på tomannsrom, og har mange venner bare en dørstokk unna, noe som gir deg opplevelser og utfordringer sammen med andre. 

Mål

Skolen har som mål å gi unge mennesker kunnskap i idrett, og kunnskap om deg selv.
Dette er våre mål:

Verdier

Vi er opptatt av humør, idrettsglede, og at alle er aktive deltakere i et inkluderende fellesskap.
Idrettsskolen har 3 grunnverdier med utgangspunkt i allmenndanning og idrettens verdigrunnlag. 
Disse er: 
Humør: det vil si at vi viser engasjement, skaper arbeidsglede rundt oss, og verdsetter humor. 
Respekt: at vi behandler folk på en god måte, og har forståelse for andres meninger
Likeverd: innebærer (en tanke om) at alle mennesker har like stor verdi og er like verdifulle.

Ta Vare - trafikksikkerhet - kampanje for å bedre holdninger til trafikksikkerheten

Skolen er med i et prosjekt i samarbeid med Buskerud Fylkeskommune om å skape gode holdninger i trafikken. Å jobbe for gode holdninger til trafikksikkerhet har med å ta ansvar for seg selv og andre å gjøre. Dette er rett og slett danning, som jo er folkehøgskolens hovedmål.

Les mer om Ta Vare - trafikksikkerhet