Motto, verdier og mål

Du er her: Forsiden > Om skolen > Verdier og mål

Skolen er frilynt

Skolen har ingen bindinger til et spesielt livssyn. Det betyr at du vil møte et personale med ulike livssyn. Vi tar gjerne en diskusjon, men respekterer at livssyn er en privat sak og ikke en skolesak.

Skolens motto er "La kroppen leve"

Fordi kroppen er laget for å være i bevegelse
Fordi vi er en skole med humør, aktivitet og energi.
Fordi det å leve har med følelse, tanke, fantasi å gjøre – og alt dette samles i kroppen.

I idrett er det viktig å kunne yte sammen med andre – slik er det også hos oss.
Enten du spiller en fotballkamp, har kjøkkentjeneste, står på scenen i en revy, eller sikrer i klatreveggen.
Her får du opplevelser og utfordringer sammen med andre. 
Du bor du på tomannsrom, og har mange venner bare en dørstokk unna. 

Verdier

Idrettsskolen har 3 grunnverdier med utgangspunkt i allmenndanning og idrettens verdigrunnlag. Disse er:
Humør, det vil si at vi viser engasjement, skaper arbeidsglede rundt oss, og verdsetter humor.
Mot, det betyr at vi tar initiativ, tør å utfordre oss, og tillater oss og andre å feile.
Redelighet i betydning av at vi tar ansvar og holder det vi lover. At vi viser respekt og tillit, og at vi unner hverandre suksess og gjør hverandre bedre.

Mål

Vi tar mål av oss til å danne unge mennesker til å kunne gå ut i samfunnet og frivillige organisasjoner som trenere og ledere for barn og ungdom. Vi tar mål av oss at de skal være tydelige verdiformidlere. At de skal ha en faglig, sosial, kreativ og personlig ballast med seg som gjør at de kan stå for egne valg. At de tør å gå foran. At de kan ta og gi konstruktiv kritikk. At de er redelige mot egne verdier. At de har respekt for seg selv og andre.

Ta Vare - trafikksikkerhet - kampanje for å bedre holdninger til trafikksikkerhet

Skolen er med i et prosjekt i samarbeid med Buskerud Fylkeskommune om å skape gode holdninger i trafikken. Å jobbe for gode holdninger til trafikksikkerhet har med å ta ansvar for seg selv og andre å gjøre. Det er rett og slett danning, og det er folkehøgskolens hovedmål.

3626 Rollag
Telefon: 31023800

Rektor: Sølvi Pettersen
Elevplasser: 103
Aldersgrense: 18 år

Skolen eies av Rollag kommune.

Skolen er frilynt, og tilknyttet Informasjonskontoret for folkehøgskolene

Send oss epost
Send oss SMS: 90223408

Skolestart: 20.08.2017
Skoleslutt: medio mai 2018

Stipend og lån:  Les her