Motto, verdier og mål

Du er her: Forsiden > Motto, verdier og mål

Skolen er frilynt

Idrettsskolen er en frilynt skole. Vi respekterer at livssyn er en privat sak.
Vi er opptatt av humør, idrettsglede, og at alle er aktive deltakere i et inkluderende fellesskap.

Skolens motto er "La kroppen leve"

Fordi kroppen er laget for å være i bevegelse
Fordi vi er en skole med humør, aktivitet og energi.
Fordi det å leve har med følelse, tanke, fantasi å gjøre – og alt dette samles i kroppen.

I idrett er det viktig å kunne yte sammen med andre – slik er det også hos oss.
Enten du spiller en fotballkamp, har kjøkkentjeneste, står på scenen i en revy, eller sikrer i klatreveggen.
Her får du opplevelser og utfordringer sammen med andre. 
Du bor du på tomannsrom, og har mange venner bare en dørstokk unna. 

Verdier

Idrettsskolen har 3 grunnverdier med utgangspunkt i allmenndanning og idrettens verdigrunnlag. Disse er:
Humør: det vil si at vi viser engasjement, skaper arbeidsglede rundt oss, og verdsetter humor.
Respekt: at vi behandler folk på en god måte, har forståelse for andres meninger
Likeverd: innebærer en tanke om at alle mennesker har like stor verdi og er like verdifulle.

Mål

Vi tar mål av oss til å danne unge mennesker til å kunne gå ut i samfunnet og frivillige organisasjoner som trenere og ledere for barn og ungdom. Vi tar mål av oss at de skal være tydelige verdiformidlere. At de skal ha en faglig, sosial, kreativ og personlig ballast med seg som gjør at de kan stå for egne valg. At de tør å gå foran. At de kan ta og gi konstruktiv kritikk. At de er redelige mot egne verdier. At de har respekt for seg selv og andre.

Ta Vare - trafikksikkerhet - kampanje for å bedre holdninger til trafikksikkerheten

Skolen er med i et prosjekt i samarbeid med Buskerud Fylkeskommune om å skape gode holdninger i trafikken. Å jobbe for gode holdninger til trafikksikkerhet har med å ta ansvar for seg selv og andre å gjøre. Det er rett og slett danning, og det er folkehøgskolens hovedmål.