Velkommen til Idrettsskolen

 

Du er her: Forsiden > Velkommen til Idrettsskolen

Velkommen til en skole som liker å være aktiv. Som er opptatt av at du lærer gjennom å gjøre. Som liker å gi unge mennesker utfordringer som kan gi ny innsikt om deg selv, og om deg selv sammen med andre.

Til et annerledes skoleår hvor det blir mye moro, mye trening, mange fag, vante og uvante arbeidsoppgaver til beste for fellesskapet.

Her får du venner fra hele landet. Du jobber med fag som interesserer deg både på dine premisser, og sammen i et fellesskap. Vi setter humør og glede i fokus sammen med alvor og seriøsitet.

"Video: Håvard Sandvik, tidligere elev på Idrettsskolen Numedal folkehøgskole"

Se hver elev

Vi er opptatt av å se hver elev. At hver elev skal føle seg inkludert og verdsatt. Vi jakter mestring. Fordi det "å beherske noe" gjør at en føler en kan noe, er verdt noe, og betyr noe for andre. Da lever kroppen. Som elev ved Idrettsskolen får du mange aktive timer inne og ute. Du får mulighet til å dyrke dine interesser, og finne nye interesser gjennom nye fag. Kanskje vil du oppdage helt nye sider og talenter ved deg selv.

Vi støtter deg

Vi arbeider tett sammen både faglig og sosialt. Jeg kan garantere at hele personalet jobber hardt for at du skal få et godt år. Vi støtter deg når du trenger det, pusher deg når det er nødvendig, utfordrer, veileder, lytter, trener og løser livets gåter i lag med deg. Sammen bygger vi et godt mestringsmiljø for læring.

Elevopptak

Vi starter elevopptaket 1. februar, og fortsetter utover våren til skolen er fylt opp. Det er lurt å være tidlig ute med søknaden. Da har du størst sjanse til å få det linjetilbudet du ønsker mest.

Utvikling

Vi er opptatt av å være en skole i utvikling både faglig og når det gjelder de fysiske rammene. Vi jobber kontinuerlig med å utvikle nye linjetilbud. Vi har vært en folkehøgskole siden 1906 og en idrettsfolkehøgskole siden 1986. Vi som jobber på skolen i dag har lang erfaring. Vi er engasjerte, har allsidig faglig bakgrunn og vi liker ungdom.

Flotte treningsanlegg

Skolen har landets beste treningsanlegg. De er tilgjengelige for deg på dagtid og kveldstid gjennom hele skoleåret.

 

 

Hilsen

Sølvi Pettersen
Rektor