Forsiden / Skoleåret, ferier og timeplaner / Timeplan for skoleåret 2021/-22

Timeplan for skoleåret 2021/-22

 

 

Mandag

07.30-08.00:
Frokost
08.00-08.30:
Internatvask
08.30-08.50:
Morgensamling
09.00-10.30:
Storfag
10.45-11.15:
Romvask
11.15-12.15:
Husmøte / samtalens time
12.15-12.45:
Lunsj
13.00-15.15:
Linjefag / egentrening
15.30-16.00:
Middag
20.00-20.30:
Kveldsmat

Tirsdag

07.30-08.00:
Frokost
08.30-08.50:
Morgensamling
09.00-10.30:
Linjefag
10.45-12.15:
Valgfag
12.15-12.45:
Lunsj
13.00-13.45:
Fellestime
14.00-15.30:
Egentid
15.30-16.00:
Middag
18.00-19.30:
Felleskveld ( 1 gang i måneden)
20.00-20.30:
Kveldsmat

Onsdag

07.30-08.00:
Frokost
08.00-08.30:
Internatvask
08.30-08.50:
Morgensamling
09.00-10.30:
Valgfag
10.45-12.15:
Storfag
12.15-12.45:
Lunsj
13.00-15.15:
Linjefag
15.30-16.00:
Middag
16.30-18.00:
Aktiviteter med 2. års elevene
20.00-20.30:
Kveldsmat

Torsdag

07.30-08.00:
Frokost
08.30-08.50:
Morgensamling
09.00-10.30:
Linjefag
10.45-12.15:
Linjefag / Rehabiliteringstrening m/ 2 års elevene
12.15-12.45:
Lunsj
13.00-15.15:
Linjefag
15.30-16.00:
Middag
20.00-20.30:
Kveldsmat

Fredag

07.30-08.00:
Frokost
08.00-08.30:
Internatvask
08.30-08.50:
Morgensamling
09.00-12.15:
Linjefag
12.15-12.45:
Lunsj
13.00-15.15:
Disponibel til å bruke som hel fredag ellers egentreningstid
15.30-16.00:
Middag
20.00-20.30:
Kveldsmat

Lørdag

11.00-11.45:
Brunsj
12.00-15.15:
Seminar
15.30-16.00:
MIddag
20.00-20.30:
Kveldsmat

Søndag

11.00-11.45:
Brunsj
15.30-16.00:
MIddag
20.00-2030:
Kveldsmat