Skolens styre

Du er her: Forsiden > Skolens styre

Styret for Idrettsskolen Numedal folkehøgskole Rollag ressurssenter KF

Møter i 2016

Styrepapirer og saker kan fås ved hendvendelse til kontoret

Møter i 2015

 

Styrets sammensetning

Rollag kommunes representanter                              

Medlemmer
Ellen Tråen; leder
Jarle Weseth; nestleder 
Even Røed   
Ann Sofi Bogstrand

Varamedlemmer
1. Ricardo Fuentes
2. Viel Jaren Heitmann
3. Ivar Slette
4. Marit Solberg

1. varamedlem møter fast med tale- og forslagsrett.

Personalets representanter

Medlemmer
Svein K. Storemoen
Asbjørn Teksle 

Elevenes representanter

Medlemmer
Anders Rønning

Varamedlemmer
Martine Saxebøl