Skolens styre

 

Du er her: Forsiden > Skolens styre

Styret for Idrettsskolen Numedal folkehøgskole Rollag ressurssenter KF

Neste møte i 2018

Styrepapirer og saker kan fås ved hendvendelse til kontoret

Styrets sammensetning

Rollag kommunes representanter                              

Medlemmer
Ellen Tråen; leder
Asbjørn Raunholm; nestleder 
Ricardo Fuentes  
Ann Sofi Bogstrand

Varamedlemmer
1. Viel Jaren Heitmann
2. Ivar Slette
3. Marit Solberg

1. varamedlem møter fast med tale- og forslagsrett.

Personalets representanter

Medlemmer
Svein K. Storemoen
Asbjørn Teksle 

Elevenes representanter

Medlemmer
Filip Olsen

Varamedlemmer
Marie Moen