Forsiden / Hvordan søke om skoleplass?

Hvordan søke om skoleplass?

Hvordan søker jeg?

Følg lenken for komme til det elektroniske søknadsskjema >>

Ingen søknadsfrist

Vi starter opptak av elever 1. februar hvert år, og tar opp elever fortløpende fram til skolestart.
Det kan lønne seg å være tidlig ute for å få tilbud om plass på den linja du mest ønsker deg.

Opptakskriterier

Vi har følgende rutiner og kriterier ved vurdering av søknader:

Skolebrosjyre

Last ned vår skolebrosjyre i pdf-format her

Elevsituasjonen

Vi har de siste årene hatt ca. 100 elever, og fordelingen mellom gutter og jenter har vært ca 60% gutter og 40% jenter.

Behandling av søknadene

Etter 1. februar behandler vi søknadene fortløpende, og vi sender deg et svar så snart som mulig etter at vi har mottatt søknaden.
Når du har mottatt tilbud om plass vil du ha en uke til enten å takke ja eller nei.  
Du må betale innmeldingspenger, kr. 2.500,-, som bekreftelse på at du tar plassen.
Disse refunderes ikke om du senere trekker deg.

Ta kontakt

Er det noe du lurer på er det bare å ta kontakt med kontoret eller en av linjelærerne.