Om Idrettsskolen

Du er her: Forsiden > Om Idrettsskolen
"Video: Håvard Sandvik"

Idrettsskolen Numedal folkehøgskole er Norges eneste frilynte idrettsfolkehøgskole. Vi har stor og variert faglig tyngde innen idrett.

Skolens motto er "La kroppen leve"

  • Fordi kroppen er laget for å være i bevegelse
  • Fordi vi er en skole med humør,  aktivitet og energi.
  • Fordi det å leve har med følelse, tanke, fantasi å gjøre – og alt dette samles i kroppen.

I idrett er det viktig å kunne yte sammen med andre – slik er det også hos oss. Enten du spiller en fotballkamp, har kjøkkentjeneste, står på scenen i en revy, eller sikrer i klatreveggen.  
Her får du opplevelser og utfordringer sammen med andre. 
Du bor du på tomannsrom, og har mange venner bare en dørstokk unna. 

Skoleåret 2017/-18 tilbyr vi følgende linjer: Cheerdance, Fitness - puls og styke, Fotball - Europa, Villmarksliv - null stress, Ledertrening - 2. års elever, Ballsport, LinjeX og Viking - Birkebeiner.

Mål

Vi tar mål av oss til å danne unge mennesker til å kunne gå ut i samfunnet og frivillige organisasjoner som trenere og ledere for barn og ungdom.
Vi tar mål av oss at vi skal være tydelige verdiformidlere.

  • At du skal ha en faglig, sosial, kreativ og personlig ballast med deg som gjør at du kan stå for egne valg.
  • At du tør å gå foran.
  • At du kan ta og gi konstruktiv kritikk.
  • At du er redelige mot egne verdier.
  • At du har respekt for deg selv og andre.

Skolens verdier er: humør-mot-redelighet

Idrettsskolen har 3 grunnverdier med utgangspunkt i allmenndanning og idrettens verdigrunnlag.  Disse er:
Humør
, det vil si at  vi viser engasjement, skaper arbeidsglede rundt oss, og verdsetter humor.
Mot
, det betyr at vi tar initiativ, tør å utfordre oss, og tillater oss og andre å feile.
Redelighet
i betydning av at vi tar ansvar og holder det vi lover. At vi viser respekt og tillit, og at vi unner hverandre suksess og gjør hverandre bedre.

Skolen er frilynt

Det betyr at vi driver vår undervisning ut fra et pedagogisk syn som ikke tar utgangspunkt i religion. 

To tilleggspoeng

Ett år på Idrettsskolen gir deg 2 tilleggspoeng til videre studier. For å få tilleggspoengene må du ha mindre enn 10% fravær i tillegg til generell studiekompetanse fra videregående skole. Du får også realkompetanse i linjefaget, og som instruktør. Vi har ingen eksamener eller karakterer.

Vitnemål

Du får vitnemål for å ha gjjenomført et år på folkehøgskole. Vitnemålet vil fortelle noe om hva du har hatt av fag gjennom året.

Egenvurdering

Folkehøgskoleloven §2:
"Skolen skal utarbeide dokumentasjon over elevenes læringsprogram og deltagelse. Dokumentasjonen må være utformet slik at den gir grunnlag for vurdering av realkompetanse inn mot utdanningssystem og arbeidsliv."

Ingen søknadsfrist

Vi har ingen søknadsfrist. Vi starter opptaket 1. februar, og tar opp elever etter hver som søknadene kommer inn.

Internat

Vi er en internatskole. Skolen har plass til 103 elever fordelt på 4 internat; Stabburet, Låven, Nansen og Nordstua. Stabburet er det største internatet med plass til 50 elever. Låven har internatplass til 32 elever. Nansen har internatplass til 12, mens Nordstua har plass til 9 elever.

 

Fellesrom / oppholdsrom

Matsal

Skolen har en stor og romslig matsal. Matsalen kan leies ut til eksterne arrangement som for eksempel kurs, konfirmasjoner, bryllup, jubileer.

Vinterhagen

Vinterhagen er et oppholdsrom / stue som ligger i skolebygsningen. Vinterhagen kan leies ut til eksterne arrangement som for eksempel kurs, konfirmasjoner, bryllup, jubileer.

Peisestua

Peisestua er et oppholdsrom / stue som ligger i Stabbursinternatet.

Auditoriet

Auditoriet har plass til ca. 105 personer. Auditoriet kan leies ut til eksterne arrangement som for eksempel kurs, møter.

 

Til toppen

3626 Rollag
Telefon: 31023800

Rektor: Sølvi Pettersen
Elevplasser: 103
Aldersgrense: 18 år

Skolen eies av Rollag kommune.

Skolen er frilynt, og tilknyttet Informasjonskontoret for folkehøgskolene

Send oss epost
Send oss SMS: 90223408

Skolestart: 20.08.2017
Skoleslutt: medio mai 2018

Stipend og lån:  Les her

Egenvurdering 2016/-17