Om Idrettsskolen

"Video: Håvard Sandvik"

Du er her: Forsiden > Om Idrettsskolen

Skolens motto er "La kroppen leve"

I idrett er det viktig å kunne yte sammen med andre – slik er det også hos oss. Enten du spiller en fotballkamp, har kjøkkentjeneste, står på scenen i en revy, eller sikrer i klatreveggen.  
Her får du opplevelser og utfordringer sammen med andre. 
Du bor du på tomannsrom, og har mange venner bare en dørstokk unna. 

Skoleåret 2018/-19 tilbyr vi følgende linjer: Functional fitness, Fitness - GX - Instruktør, Fotball - Futsal, LinjeX - Villmark, Ledertrening - 2. års elever, Ballsport, LinjeX - Action og Movement - Culture.

Mål

Vi tar mål av oss til å danne unge mennesker til å kunne gå ut i samfunnet og frivillige organisasjoner som trenere og ledere for barn og ungdom.
Vi tar mål av oss at vi skal være tydelige verdiformidlere.

Skolens verdier er: humør-respekt-likeverd

Idrettsskolen har 3 grunnverdier med utgangspunkt i allmenndanning og idrettens verdigrunnlag. Disse er:
Humør: det vil si at vi viser engasjement, skaper arbeidsglede rundt oss, og verdsetter humor.
Respekt: at vi behandler folk på en god måte, har forståelse for andres meninger
Likeverd: innebærer en tanke om at alle mennesker har like stor verdi og er like verdifulle.

Skolen er frilynt

Det betyr at vi driver vår undervisning ut fra et pedagogisk syn som ikke tar utgangspunkt i religion. 

To tilleggspoeng

Ett år på Idrettsskolen gir deg 2 tilleggspoeng til videre studier. For å få tilleggspoengene må du ha mindre enn 10% fravær i tillegg til generell studiekompetanse fra videregående skole. Du får også realkompetanse i linjefaget, og som instruktør. Vi har ingen eksamener eller karakterer.

Vitnemål

Du får vitnemål for å ha gjjenomført et år på folkehøgskole. Vitnemålet vil fortelle noe om hva du har hatt av fag gjennom året.

Egenvurdering

Folkehøgskoleloven §2:
"Skolen skal utarbeide dokumentasjon over elevenes læringsprogram og deltagelse. Dokumentasjonen må være utformet slik at den gir grunnlag for vurdering av realkompetanse inn mot utdanningssystem og arbeidsliv."

Ingen søknadsfrist

Vi har ingen søknadsfrist. Vi starter opptaket 1. februar, og tar opp elever etter hver som søknadene kommer inn.

Internat

Vi er en internatskole. Skolen har plass til 103 elever fordelt på 4 internat; Stabburet, Låven, Nansen og Nordstua. Stabburet er det største internatet med plass til 50 elever. Låven har internatplass til 32 elever. Nansen har internatplass til 12, mens Nordstua har plass til 9 elever.

 

Fellesrom / oppholdsrom

Matsal

Skolen har en stor og romslig matsal. Matsalen kan leies ut til eksterne arrangement som for eksempel kurs, konfirmasjoner, bryllup, jubileer.

Vinterhagen

Vinterhagen er et oppholdsrom / stue som ligger i skolebygsningen. Vinterhagen kan leies ut til eksterne arrangement som for eksempel kurs, konfirmasjoner, bryllup, jubileer.

Peisestua

Peisestua er et oppholdsrom / stue som ligger i Stabbursinternatet.

Auditoriet

Auditoriet har plass til ca. 105 personer. Auditoriet kan leies ut til eksterne arrangement som for eksempel kurs, møter.

 

Til toppen