SØKNADSFRISEN ER UTESE FILM FRA SKOLEN

Ledertrening - 2. års elever

Forsiden > Linjefag > Ledertrening - 2. års elever

Linja for deg som har hatt et supert år på folkehøgskole, og som ønsker et år til, der du kan utvikle gode trener- og lederegenskaper retta mot idrett. Praksis på en av de andre linjene på skolen.

OM LINJA

Dette vil du oppleve

 • Du vil få teoretisk påfyll og praksis ved å være knyttet opp til en av de andre linjene ved skolen. Det jobbes med å ha 2.års elever på alle linjene.
 • Du vil få ansvar for miljøskapende aktiviteter for elevene, og du vil få trener oppgaver knyttet til skolens aktivitetssenter for lokalmiljøet.
 • Du vil jobbe i team med andre på ledertreningslinja på noe, sammen med linjelærer på andre felt og noe vil du stå ansvarlig for helt selv. Som andre års elev er du spesiell.
 • Du kjenner folkehøgskolen godt fra elevsida. Samtidig skal du være elev et år til, men også være en leder under opplæring. Det krever at du kan skille roller, at du er tydelig, at du har mye energi å by på i leder/trenerrolle, at du er nysgjerrig på å utvikle deg selv, og tar utfordringer.
 • Du vil ha faste møter med linjelærer gjennom året.

 

Dette vil du lære

Du vil lære å planlegge, organisere og evaluere undervisningstimer med veiledning fra linjelærer. Du vil opparbeide deg kunnskap om ulike personlighetsteorier, ledelses og ledelsesstrategier, konflikthåndtering, teambuilding samt mulighet til å fylle ei verktøykasse for kreative og miljøskapende aktiviteter.

I tillegg håper vi at gjennom et år spekket med mange utfordringer, vil du utvikle deg som menneske på flere plan!

Dette forventer vi av deg

 • Arrangere husgruppekonkurranser, turneringer, prosjekter, strikkecafe m.m
 • Være ansvarlig for idrettsmateriell
 • Hjelpe til med praktiske ting rundt ulike arrangement f.eks. Idrettsskolens Grand Prix.
 • Delta på kurs
 • Tilby valgfag
 • Være en bidragsyter i det sosiale miljøet
 • Delta i Markedsføring og PR arbeidet ved skolen, skrive nyheter til hjemmesida m.m

 

 

Hvem passer linja for?

Dette er linja for deg som allerede har gått et år på folkehøgskole, og som har lyst til å bidra videre i det miljøskapende og faglige arbeidet ved Idrettsskolen.

Nyttig informasjon

Du må enten ha vært elev ved Idrettsskolen Numedal folkehøgskole eller en annen folkehøgskole, for å søke som andreårs elev. Prosessen med å rekruttere andreårs elever starter i midten av januar og avsluttes før påske. Personlig egnethet tillegges stor vekt. Vi tar opp inntil 7 andre års elever. I hovedsak prøver vi å få en andreårs elev til hver linje.

 

 

Skolen har flotte anlegg som vil bli flittig brukt for å ivareta god variasjon i treningen

 • 2 fotballbaner, gress
 • Beachvolleyballbaner
 • Saler for functional fitness
 • Flerbrukshall
 • Styrkerom
 • Spinningsal
 • Svømmehall

De er tilgjengelige for deg på dagtid og kveldstid gjennom hele skoleåret.Her har du virkelig muligheter til å være aktiv sammen med andre ungdommer. Du er velkommen til å ta det i bruk.

Les mer om treningsanleggene her

PRAKTISK INFO

Treningsleirer

Treningsleirer på linja

Destinasjon for linjetur avhenger av hvilken linje du er knyttet opp til.

Felles skoletur

Felles skoletur til Lanzarote

I desember drar hele skolen til Lanzarote og Club La Santa. Et av verdens største og beste treningsresorter, hvor du kan velge og vrake mellom alt mulig av aktiviteter og treningsmetoder.

Et eldorado, der du får legge opp dagene helt på egen hånd, etter egne interesser og lyst.
I tillegg kombinerer du trening med sosialt samvær rundt bassenget på dagtid, og enten i de flotte leilighetene eller kanskje i biljardområdene på kveldstid.

Les mer om turen til Lanzarote
Hva koster et skoleår

Hva er prisen for skoleåret, 2021/-22

Ta kontakt med skolen

Som elev på Idrettsskolen har du rett til stipend og lån fra Lånekassen på lik linje med studenter i høyere utdanning. Støtten blir utbetalt månedlig, normalt den 15. i hver måned. Satser for skoleåret 2021/-22 finner du på lanekassen.no.

 

Bilder/videoer

Følg Idrettsskolen på

Facebook
Instagram
YouTube
Nyttig informasjon

Ledertrening - 2. års elever

Skolestart: 24. august 2021
Skoleslutt:
13. mai 2022

Søknadsfrist: 15. april 2021

Skoleruta

Skolerute, 2021/-22

Se skolerute og timeplan her

Se film fra skolen

 

 

 

Lærer på linja Kjersti Simpson-Larsen
Kjersti Simpson-Larsen

Har jobba på idrettsskolen siden 1996. Starta opp som inspektør høsten 2017. Har noe undervisning på Fitness, LinjeX, Lederlinja, valgfag og fellesfag.

Utdannet i idrettsfag. Etterutdanning i Klatring, Idrettspsykologi og Spesialpedagogikk.

Er ei allsidig dame som liker å trene. Alt fra utholdenhet til styrke og det meste innen friluftsliv sommer som vinter. Bor på tunet og gift med Sigurd.

Send epost til Kjersti:
Kjersti.simpson-larsen@idrettsskolen.com

Ballsport på Instagram FØLG SKOLEN PÅ INSTAGRAM