Ledertrening -
2. års elever

SEND SØKNADSE FILM

Du er her: Forsiden > Linjefag > Ledertrening - 2. års elever

 

Linja for deg som har hatt et supert år på folkehøgskole, og som ønsker et år til, der du kan utvikle gode trener- og lederegenskaper retta mot idrett. Praksis på en av de andre linjene på skolen.

Dette er linja for deg som allerede har gått et år på folkehøgskole, og som har lyst til å bidra videre i det miljøskapende og faglige arbeidet ved Idrettsskolen.

Du vil få teoretisk ledertrening og praksis ved å være knyttet opp til en av de andre linjene ved skolen.
Du vil få ansvar for miljøskapende aktiviteter for elevene, og du vil få trener oppgaver knyttet til skolens aktivitetssenter for lokalmiljøet.
Du vil jobbe i team på noe, sammen med linjelærer på andre felt og noe vil du stå ansvarlig for helt selv. Som andre års elev er du spesiell.
Du kjenner folkehøgskolen godt fra elevsida. Samtidig skal du være elev et år til, men også være en leder under opplæring.
Det krever at du kan skille roller, at du er tydelig, at du har mye energi å by på i leder/trenerrolle, at du er nysgjerrig på å utvikle deg selv, og tar utfordringer.
Du vil ha faste møter med linjelærer, og lederteamet ved skolen.

Arbeidsoppgavene dine som andre års elev kan være:

Du vil få undervisning i følgende temaer:

 • Ledelse – og ledelsesretninger
 • Personlighetsteorier
 • Lærings og prestasjonspsykologi
 • Konflikthåndtering - kommunikasjon
 • Norsk idrett – mål – verdier – utdanning
 • Idrett og samfunnsrelaterte problemstillinger
 • Verktøykasse for kreative miljøskapende aktiviteter
 • Personlighetsutvikling
 • Teambuilding
 • Bærekraft og aksjonslæring
 • Forberedelse, gjennomføring og evaluering av undervisningstimer

Studieturer og utflukter

Destinasjon for linjetur avhenger av hvilken linje du er knyttet opp til.

Mer informasjon kommer seinere

Felles skoletur til Lanzarote

I desember drar hele skolen på en ukes treningsleir til Lanzarote - Club La Santa. Dette er et av verdens ledende sportssentre.

 

Nyttig informasjon

Andre års elevene vil få mulighet til å ta kurs og valgfag som støtter opp om ledertreningskompetanse.

 

Hva er prisen for skoleåret, 2017/-18?

Idrettsskolen dekker:  

 • Fri kost og losji = kr. 68 750.-
 • Lommepenger kr. 3000 pr. mnd x 10 = kr. 30 000.-

Elev må betale selv: 

 • Undervisningsmateriell = kr. 10 000.-
 • Tilgang til idrettsanlegg = kr.   4 000.-
 • Semester avgift = kr.   3 000.-
 • Felles skoletur Club La Santa = kr.   8 850.-
 • Linjeturer = kr. 15 000.-

Totalt = kr. 48 000.-

2. års elever har rett til støtte fra Statens Lånekasse for utdanning.

Skolerute, 2017/-18

Er noe avhengig av hvilken linje du er tilknyttet. Ta kontakt med skolen

Se film fra skolen

NYTTIG INFORMASJON

Andre års elevene vil få mulighet til å ta kurs og valgfag som støtter opp om ledertreningskompetanse. Vi gjennomfører intervju med alle som søker på Lederlinja – andre års elev. Du må enten ha vært elev ved Idrettsskolen Numedal folkehøgskole eller en annen folkehøgskole. Prosessen med å rekruttere andre års elever starter i midten av januar 2017 og avsluttes før påske. Personlig egnethet tillegges stor vekt. Vi tar opp 4 andre års elever.

 

HAR DU NOEN SPØRSMÅL?

Sølvi Pettersen, rektor

Ta kontakt med Sølvi dersom det er noe du lurer på
Telefon: 31 02 38 02