Ledertrening - 2. års elever

SEND SØKNAD HERSE FILM FRA LINJA HER

 

Du er her: Forsiden > Linjefag > Ledertrening - 2.års elever

OM LINJA

Ledertrening - 2. års elever

Skolestart: august 2019
Skoleslutt:
mai 2020

Linja for deg som har hatt et supert år på folkehøgskole, men som ønsker et år til, hvor du kan utvikle gode trener- og lederegenskaper retta mot idrett, og som har lyst til å bidra videre i det miljøskapende og faglige arbeidet ved Idrettsskolen.

Innhold

 • Du vil få teoretisk input og praktisk trening internt ledertreningslinja, samt praksis og ledererfaring ved å være knyttet opp til en av de andre linjene ved skolen.
 • Du vil få ansvar for miljøskapende aktiviteter for elevene, og du vil kunne få trener oppgaver knyttet til skolens aktivitetssenter for lokalmiljøet.
 • Du vil jobbe i team på noe, sammen med linjelærer på andre felt og noe vil du stå ansvarlig for helt selv. Som andre års elev er du spesiell.
 • Du kjenner folkehøgskolen godt fra elevsida. Samtidig skal du være elev et år til, men også være en leder under opplæring. Det krever at du kan skille roller, at du er tydelig, at du har mye energi å by på i leder/trenerrolle, at du er nysgjerrig på å utvikle deg selv, og tar utfordringer.
 • Du vil ha faste møter med linjelærer på lederlinja og lederteamet ved skolen.

 

Dette vil du lære

 • Ledelse – og ledelsesretninger
 • Personlighetsteorier
 • Lærings og prestasjonspsykologi
 • Konflikthåndtering - kommunikasjon
 • Norsk idrett – mål – verdier – utdanning
 • Idrett og samfunnsrelaterte problemstillinger
 • Verktøykasse for kreative miljøskapende aktiviteter
 • Personlighetsutvikling
 • Teambuilding
 • Bærekraft og aksjonslæring
 • Forberedelse, gjennomføring og evaluering av undervisningstimer

 

Skolen har flotte anlegg som vil bli flittig brukt for å ivareta god variasjon i treningen

 • 2 fotballbaner, gress
 • Beachvolleyballbaner
 • Saler for functional fitness
 • Flerbrukshall
 • Styrkerom
 • Spinningsal
 • Svømmehall

De er tilgjengelige for deg på dagtid og kveldstid gjennom hele skoleåret.Her har du virkelig muligheter til å være aktiv sammen med andre ungdommer. Du er velkommen til å ta det i bruk.

Les mer om treningsanleggene her

 

 

Hvem passer linja for?

Dette er linja for deg som allerede har gått et år på folkehøgskole, og som har lyst til å bidra videre i det miljøskapende og faglige arbeidet ved Idrettsskolen.

Arbeidsoppgavene dine som andre års elev kan være:

 • Arrangere husgruppekonkurranser, turneringer, prosjekter, strikkecafe m.m
 • Være ansvarlig for idrettsmateriell
 • Hjelpe til med praktiske ting rundt ulike arrangement f.eks. Idrettsskolens Grand Prix.
 • Delta på kurs eller tilby valgfag.
 • Være en bidragsyter i det sosiale miljøet
 • Delta i Markedsføring og PR arbeidet ved skolen, skrive nyheter til hjemmesida m.m

PRAKTISK INFO

Treningsleirer

Treningsleirer på linja

Destinasjon for linjetur avhenger av hvilken linje du er knyttet opp til.

Felles skoletur

Felles skoletur til Lanzarote

I desember drar hele skolen på en ukes treningsleir til Lanzarote - Club La Santa. Dette er et av verdens ledende sportssentre.

Les mer om skoleturen
Nyttig informasjon

Nyttig informasjon

Andre års elevene vil få mulighet til å ta kurs og valgfag som støtter opp om ledertreningskompetanse. Vi gjennomfører intervju med alle som søker på Lederlinja – andre års elev. Du må enten ha vært elev ved Idrettsskolen Numedal folkehøgskole eller en annen folkehøgskole. Prosessen med å rekruttere andre års elever starter i midten av januar 2017 og avsluttes før påske. Personlig egnethet tillegges stor vekt. Vi tar opp 4 - 6 andre års elever.

 

Hva koster et skoleår

Hva er prisen for skoleåret, 2019/-20

Idrettsskolen dekker:  

 • Fri kost og losji = kr. 74 300.-
 • Lommepenger kr. 3000 pr. mnd x 10 = kr. 30 000.-

Du må betale selv: 

 • Innmeldingspenger = kr. 2 200,-
 • Undervisningsmateriell = kr. 15 000.-
 • Semesteravgift = kr.   3 000.-
 • Felles skoletur Club La Santa = kr.   10 000.-
 • Linjeturer = kr. 15 000.- til kr. 18.000,-

2. års elever har rett til støtte fra Statens Lånekasse for utdanning.

Skoleruta

Skolerute, 2018/-19

Se skoleruta

Se film fra skolen

 

 

 

Lærer på linja Kjersti Simpson-Larsen
Kjersti Simpson-Larsen

Har jobba på idrettsskolen siden 1996. Starta opp som inspektør høsten 2017. Har noe undervisning på Fitness, LinjeX, Lederlinja, valgfag og fellesfag.

Utdannet i idrettsfag. Etterutdanning i Klatring, Idrettspsykologi og Spesialpedagogikk.

Er ei allsidig dame som liker å trene. Alt fra utholdenhet til styrke og det meste innen friluftsliv sommer som vinter. Bor på tunet og gift med Sigurd.

Send epost til Kjersti