Forsiden / Ledige stillinger

Ledige stillinger

Kontorleder

Fra 01. august 2019 har vi ledig stilling som kontorleder i 60 % fast stilling.

 

Arbeidsoppgaver

Økonomi og administrasjon herunder arbeid med budsjett, regnskap og årsoppgjør, refusjoner, fakturering, kontering og avstemning.
Overordnet ansvar for skolens kontor herunder betjene skolens sentralbord, bistå i arbeidet med elevopptak, og bistå i arbeidet med å administrere skolens utleievirksomhet. Overordet ansvar for skolens arkiv, arkivrutiner og føring av fravær hos ansatte.
Det er ønskelig med noe undervisningen og veiledning innen privat økonomi.

 

Faglige kvalifikasjoner

Utdanning på høgskolenivå innen økonomi og administrasjon. Erfaring fra feltet kan kompensere for utdanningskravet.

 

Erfaring og egnethet

 

Vi tilbyr

 

Søknad

Kopi av attester/vitnemål/godkjenning framlegges ved intervju.
En ber om at søkerne oppgir minst to referansepersoner.
Søknadspapirer blir ikke returnert.

 

Informasjon om stillingen

For informasjon om stillingen kontakt rektor Lars Petersen på telefon 31 02 38 00 eller mobil 45805542.
E-post: lars.petersen@idrettsskolen.com

 

Søknad og CV sendes til

Idrettsskolen Numedal Folkehøgskole, 3626 Rollag
Epost: kontor@idrettsskolen.com
Søknadsfrist: 31. mai 2019

 

Om skolen

Idrettsskolen Numedal folkehøgskole og Rollag ressurssenter KF er en frilynt folkehøgskole med ett allsidig tilbud til elever og lokalbefolkning. Skolen har svært gode anlegg og bred kompetanse til å drive folkehøgskole, kursvirksomhet og utleie. Vi er 24 ansatte og skolen med internat har plass til rundt 100 elever. Skolen er kommunalt eid og ledes av et styre. Kontorleder rapporterer til rektor.

Skolens motto er: La kroppen leve.