Forsiden / Hva er prisen for et skoleår?

Hva er prisen for et skoleår?

Velg kurs

Helårskurs

Halvårskurs

 

 

Totalpris for linjene skoleåret 2021/-22

Fotball Europa

Helårskurset        kr 127.300,-

Tilbake til Fotball Europa

Functional Fitness OCR

Helårskurset         kr 129.400,-

Tilbake til Functional Fitness OCR

Ballsport

Helårskurset        kr 127.800,-

Tilbake til Ballsport

LinjeX - Villmark

Helårskurset          kr 127.300,-

Tilbake til LinjeX - Villmark

LinjeX - Action

Helårskurset          kr 129.500,-

Tilbake til LinjeX - Action

Movement Culture

Helårskurset          kr 129.400,-

Tilbake til Movement Culture

Allsidig E-sport

Helårskurset          kr 126.000,-

Tilbake til Allsidig E-sport

 

Hva er inkludert i prisen?

- alt er inkludert!

I disse summene ligger alle utgifter til undervisningsopplegget, kost og losji (dobbeltrom), vaskemaskin / tørketrommel, reiser, innmeldingspenger mm.
Disse summene er å betrakte som en garanti fra vår side. Unntatt tilfeller som kommer inn under Force majeure.
Lengre ned på siden finner du en mer detaljert oversikt.

 

Hva er ikke inkludert i prisen?

Enerom

Ønsker du enerom blir dette en tilleggssum på kr. 5.000 for et helt år.

Diettbehov

Ta kontakt med skolen dersom du har spesielle diettbehov.
Ved spesielle diettbehov krever vi legeerklæring. Her må man eventuelt påregne ekstra kostpenger på kr. 700.- pr. mnd. (Se muligheter for Grunnstønad NAV/www.nav.no)

 

Som elev på Idrettsskolen har du rett til stipend og lån fra Lånekassen på lik linje med studenter i høyere utdanning. Støtten blir utbetalt månedlig, normalt den 15. i hver måned. Satser for skoleåret 2020/-21 finner du på lanekassen.no. De nye satsene for skoleåret 2021/-22 er ofte klare i månedsskifte april / mai.

 

En mer detaljert oversikt

Dette er inkludert i grunnprisen for 2021/-22

Oppholdspenger

Helårskurset kr 77.700.-

Mat og rom (dobbeltrom), bad på gangen, internett, vaskemaskin, tørketrommel

Semesteravgift

Helårskurset kr. 3.200,-

Informasjonsmateriell, skolebevis, administrasjon

Undervisning

Helårskurset kr. 16.300,-

Undervisning i alle fag, materiell, kortere reiser, skolegenser mm

Ekstra for LinjeX-Action, kr. 1.000,-
Ekstra for LinjeX-Villmark, kr. 1.000,-

Innmeldingspenger

Alle kursene kr. 2.600,-

Innmeldingspenger kr. 2.600 må betales for administrasjon og reservert skoleplass. Disse refunderes ikke om du senere trekker deg.

Reisebudsjett lengre turer er inkludert i totalprisen for alle linjene

Felles skoletur

Treningsleir til Club La Santa for hele skolen kr. 10.700,-

Linjeturerer høst og vår

Fotball Europa kr. 16.800,-
Movement Culture kr. 18.900,-
Functional Fitness OCR kr. 18.900,-
Ballsport kr. 17.300,-
LinjeX - Action kr. 18.000,-
LinjeX - Villmark kr. 15.800,-
Allsidig E-sport kr. 15.500,-