Hva er prisen for et skoleår?

 

Du er her: Forsiden > Om skolen > Hva koster et skoleår?

- alt er inkludert!

I disse summene ligger alle utgifter til undervisningsopplegget samt kost og losji, reiser.

Grunnpris for 2019/-20

 

  Helårskurs   Halvårskurs
Oppholdspenger, kost og losji mm
Semesteravgift: info-materiell, skolegenser, skolebevis, adm
Undervisning, gjelder alle fag, materiell, kortere reiser, mm
+ ekstra til undervisning for LinjeX - Action og LinjeX - Villmark
Innmeldingspenger
kr
kr
kr
kr
kr
74.300.-
3.000,-
15.000,-
1.000,-
2.200,-
  kr
kr
kr
kr
kr
37.150,-
1.500,-
7.500,-

2.200,-
Grunnpris
Grunnpris for LinjeX - Action
Grunnpris for LinjeX - Villmark, helårskurs
Grunnpris for LinjeX - Villmark, halvårskurs høst
Grunnpris for LinjeX - Villmark, halvårskurs vår
kr
kr
kr
94.500,-
95.500,-
95.500,-
  kr
kr

kr
kr
48.350,-
48.850,-

49.350,-
48.350,-

 

Innmeldingspenger

Innmeldingspenger kr. 2.200 må betales for administrasjon og reservert skoleplass.
Innmeldingspengene er inkludert i grunnprisen. Disse refunderes ikke om du senere trekker deg.

Enerom

Ønsker du enerom blir dette en tilleggssum på kr. 4.500 for et helt år og kr. 2.250 for et halvt år.

Diettbehov

Ta kontakt med skolen dersom du har spesielle diettbehov.
Ved spesielle diettbehov krever vi legeerklæring. Her må man eventuelt påregne ekstra kostpenger på kr. 700.- pr. mnd. (Se muligheter for Grunnstønad NAV/www.nav.no)

Totalpris for linjene

Fotball - Futsal og Fotball - Futsal, jenter

  Helårskurs   Halvårskurs, høst   Halvårskurs, vår
Grunnpris
Felles skoletur, Club La Santa, Lanzarote
Reisebudsjett, treningsleirer på linja
kr
kr
kr
94.500,-
10.000,-
16.000,-
  kr
kr
kr
48.350,-
10.000,-
6.000,-
  kr
kr
kr
48.350,-

10.000,-
Totalpris, Fotball - Futsal kr 120.500,-   kr 64.350,-   kr 58.350,-
Tilbake til Fotball - Futsal

 

Functional Fitness - OCR

  Helårskurs   Halvårskurs, høst   Halvårskurs, vår
Grunnpris
Felles skoletur, Club La Santa, Lanzarote
Reisebudsjett, treningsleirer på linja
kr
kr
kr
94.500,-
10.000,-
18.000,-
  kr
kr
kr
48.350,-
10.000,-
1.500,-
  kr
kr
kr
48.350,-

16.500,-
Totalpris, Functional - Fitness kr 122.500,-   kr 59.850,-   kr 64.850,-

Tilbake til Functional Fitness- OCR

 

GX - Puls og styrke

  Helårskurs   Halvårskurs, høst   Halvårskurs, vår
Grunnpris
Felles skoletur, Club La Santa, Lanzarote
Reisebudsjett, treningsleirer på linja
kr
kr
kr
94.500,-
10.000,-
18.000,-
  kr
kr
kr
48.350,-
10.000,-
1.500,-
  kr
kr
kr
48.350,-

16.500,-
Totalpris, GX - Puls og styrke kr 122.500,-   kr 59.850,-   kr 64.850,-

Tilbake til GX - Puls og styrke

 

Ballsport

  Helårskurs   Halvårskurs, høst   Halvårskurs, vår
Grunnpris
Felles skoletur, Club La Santa, Lanzarote
Reisebudsjett, treningsleirer på linja
kr
kr
kr
94.500,-
10.000,-
16.500,-
  kr
kr
kr
48.350,-
10.000,-
8.250,-
  kr
kr
kr
48.350,-

8.250,-
Totalpris, Ballsport kr 121.000,-   kr 66.600,-   kr 56.600,-

Tilbake til Ballsport

 

LinjeX - Villmark

  Helårskurs   Halvårskurs, høst   Halvårskurs, vår
Grunnpris
Felles skoletur, Club La Santa, Lanzarote
Reisebudsjett, treningsleirer på linja
kr
kr
kr
95.500,-
10.000,-
15.000,-
  kr
kr
kr
49.350,-
10.000,-
3.500,-
  kr
kr
kr
48.350,-

11.500,-
Totalpris, LinjeX - Villmark kr 117.500,-   kr 62.850,-   kr 59.850,-

Tilbake til LinjeX - Villmark

 

LinjeX - Action

  Helårskurs   Halvårskurs, høst   Halvårskurs, vår
Grunnpris
Felles skoletur, Club La Santa, Lanzarote
Reisebudsjett, treningsleirer på linja
kr
kr
kr
95.500,-
10.000,-
17.000,-
  kr
kr
kr
48.850,-
10.000,-
3.500,-
  kr
kr
kr
48.850,-

15.000,-
Totalpris, LinjeX -Action kr 122.500,-   kr 62.350,-   kr 63.850,-

 

Tilbake til LinjeX - Action

 

Movement Culture

  Helårskurs   Halvårskurs, høst   Halvårskurs, vår
Grunnpris
Felles skoletur, Club La Santa, Lanzarote
Reisebudsjett, treningsleirer på linja
kr
kr
kr
94.500,-
10.000,-
18.000,-
  kr
kr
kr
48.350,-
10.000,-
1.500,-
  kr
kr
kr
48.350,-

16.500,-
Totalpris, Movement - Culture kr 122.500,-   kr 59.850,-   kr 64.850,-

Tilbake til Movement Culture

 

Disse summene er å betrakte som en garanti fra vår side. Unntatt tilfeller som kommer inn under Force majeure.

Som elev på Idrettsskolen har du rett til stipend og lån fra Lånekassen på lik linje med studenter i høyere utdanning. Støtten blir utbetalt månedlig, normalt den 15. i hver måned. Satser for skoleåret 2018/-19 finner du på lanekassen.no. Satsene for skoleåret 2019/-20 er klare i løpet av mai 2019.