Hva er prisen for et skoleår?

Du er her: Forsiden > Om skolen > Hva koster et skoleår?

- alt er inkludert!

I disse summene ligger alle utgifter til undervisningsopplegget samt kost og losji, reiser.

Grunnpris for 2017/-18

Oppholdspenger
Semesteravgift, håndboka, kopiering
Undervisning; gjelder alle fag, materiell, reiser mm
Tilgang til idrettsanlegg ute / inne / svømmehallen / idrettshallen

kr
kr
kr
kr

70.450
3.000
11.000
4.000

Grunnpris

kr

88.450

Innmeldingspenger

Innmeldingspenger kr. 2.100 må betales for administrasjon og reservert skoleplass..

Enerom

Ønsker du enerom blir dette en tilleggssum på kr. 4.500 for året

Diettbehov

Ved spesielle diettbehov krever vi legeerklæring samt at du må påregne ekstra kostpenger på kr. 700.- pr. mnd. ( Se muligheter for Grunnstønad NAV/www.nav.no)

Grunnpris
Fellestur, La Santa
Reisebudsjett

kr
kr
kr

88.450
8.850
14.500

Totalpris, Fotball - Europa

kr

111.800

 

Grunnpris
Fellestur, La Santa
Reisebudsjett

kr
kr
kr

88.450
8.850
16.500

Totalpris, Cheerdance - USA

kr

113.800

 

Grunnpris
Fellestur, La Santa
Reisebudsjett

kr
kr
kr

88.450
8.850
16.500

Totalpris, Fitness - puls og styrke

kr

113.800

 

Grunnpris
Fellestur, La Santa
Reisebudsjett

kr
kr
kr

888.450
8.850
14.500

Totalpris, Ballsport

kr

111.800

 

Grunnpris
Fellestur, La Santa
Reisebudsjett

kr
kr
kr

88.450
8.850
14.500

Totalpris, Idrett

kr

111.800

 

Grunnpris
Fellestur, La Santa
Reisebudsjett

kr
kr
kr

88.450
8.850
15.400

Totalpris, LinjeX

kr

112.700

 

Grunnpris
Fellestur, La Santa
Reisebudsjett

kr
kr
kr

88.450
8.850
14.500

Totalpris, Anno - Birkebeiner

kr

111.800

 

Disse summene er å betrakte som en garanti fra vår side. Unntatt tilfeller som kommer inn under Force majeure.

Som elev på Idrettsskolen har du rett til stipend og lån fra Lånekassen på lik linje med studenter i høyere utdanning. Støtten blir utbetalt månedlig, normalt den 15. i hver måned. Satser for skoleåret 2017/-18 finner du på lanekassen.no.

3626 Rollag
Telefon: 31023800

Rektor: Sølvi Pettersen
Elevplasser: 103
Aldersgrense: 18 år

Skolen eies av Rollag kommune.

Skolen er frilynt, og tilknyttet Informasjonskontoret for folkehøgskolene

Send oss epost
Send oss SMS: 90223408

Skolestart: 20.08.2017
Skoleslutt: medio mai 2018

Stipend og lån:  Les her