Hva er prisen for et skoleår?

Du er her: Forsiden > Om skolen > Hva koster et skoleår?

- alt er inkludert!

I disse summene ligger alle utgifter til undervisningsopplegget samt kost og losji, reiser.

Grunnpris for 2018/-19

Oppholdspenger, kost og losji mm
Semesteravgift: info-materiell, skolegenser, skolebevis, adm
Undervisning, gjelder alle fag, materiell, kortere reiser, mm
Innmeldingspenger

kr
kr
kr
kr

72.400
3.000
15.000
2.100

Grunnpris

kr

92.500

Innmeldingspenger

Innmeldingspenger kr. 2.100 må betales for administrasjon og reservert skoleplass. (gjelder helårskurs)
Innmeldingspengene er inkludert i grunnprisen. Disse refunderes ikke om du senere trekker deg.

Enerom

Ønsker du enerom blir dette en tilleggssum på kr. 4.500 for året

Diettbehov

Ta kontakt med skolen dersom du har spesielle diettbehov.
Ved spesielle diettbehov krever vi legeerklæring. Her må man eventuelt påregne ekstra kostpenger på kr. 700.- pr. mnd. (Se muligheter for Grunnstønad NAV/www.nav.no)

Totalpris for linjene

Fotball - Futsal, helårskurs

Grunnpris
Felles skoletur, Club La Santa, Lanzarote
Reisebudsjett, treningsleirer til Danmark og Kypros

kr
kr
kr

92.500
9.000
15.000

Totalpris, Fotball - Futsal

kr

111.800

Tilbake til Fotball - Futsal

 

Fotball - Europa, halvårskurs-våren 2018

Grunnpris
Linjetur, vår til Kypros
Innmeldingsgebyr

kr
kr
kr

42.900
8.000
1.000

Totalpris, Fotball - Europa, vår

kr

51.900

Tilbake til Fotball - Europa

 

Functional Fitness - OCR

Grunnpris
Felles skoletur, Club La Santa, Lanzarote
Reisebudsjett, linjetur til Thailand

kr
kr
kr

92.500
9.000
17.000

Totalpris, Functional Fitness- OCR

kr

118.500

Tilbake til Functional Fitness- OCR

 

Fitness - GX - instruktør

Grunnpris
Felles skoletur, Club La Santa, Lanzarote
Reisebudsjett, linjetur til New York

kr
kr
kr

92.500
9.000
17.000

Totalpris, Fitness - puls og styrke

kr

118.500

Tilbake til Fitness - GX - instruktør

 

Ballsport

Grunnpris
Felles skoletur, Club La Santa, Lanzarote
Reisebudsjett, treningsleirer til Danmark og Fuerteventura

kr
kr
kr

92.500
9.000
14.500

Totalpris, Ballsport

kr

111.800

Tilbake til Ballsport

 

LinjeX - Villmark

Grunnpris
Felles skoletur, Club La Santa, Lanzarote
Turer på linja

kr
kr
kr

92.500
9.0000
15.000

Totalpris, LinjeX - Villmark

kr

116.500

Tilbake til LinjeX - Villmark

 

LinjeX - Action

Grunnpris
Felles skoletur, Club La Santa, Lanzarote
Reisebudsjett, treningsleir til Alpene

kr
kr
kr

92.500
9.000
17.000

Totalpris, LinjeX - Action

kr

118.500

Tilbake til LinjeX - Action

 

Movement Culture

Grunnpris
Felles skoletur, Club La Santa, Lanzarote
Reisebudsjett, linjetur til Thailand

kr
kr
kr

92.500
9.000
17.000

Totalpris, Movement Culture

kr

118.500

Tilbake til Movement Culture

 

Disse summene er å betrakte som en garanti fra vår side. Unntatt tilfeller som kommer inn under Force majeure.

Som elev på Idrettsskolen har du rett til stipend og lån fra Lånekassen på lik linje med studenter i høyere utdanning. Støtten blir utbetalt månedlig, normalt den 15. i hver måned. Satser for skoleåret 2017/-18 finner du på lanekassen.no.