Hva er prisen for et skoleår?

 

Du er her: Forsiden > Om skolen > Hva koster et skoleår?

- alt er inkludert!

I disse summene ligger alle utgifter til undervisningsopplegget samt kost og losji, reiser.

Grunnpris for 2018/-19

 

  Helårskurs   Halvårskurs
Oppholdspenger, kost og losji mm
Semesteravgift: info-materiell, skolegenser, skolebevis, adm
Undervisning, gjelder alle fag, materiell, kortere reiser, mm
Innmeldingspenger
kr
kr
kr
kr
72.400
3.000
15.000
2.100
  kr
kr
kr
kr
36.200
1.500
7.500
2.100
Grunnpris kr 92.500   kr 47.300

 

Innmeldingspenger

Innmeldingspenger kr. 2.100 må betales for administrasjon og reservert skoleplass.
Innmeldingspengene er inkludert i grunnprisen. Disse refunderes ikke om du senere trekker deg.

Enerom

Ønsker du enerom blir dette en tilleggssum på kr. 4.500 for et helt år og kr. 2.250 for et halvt år.

Diettbehov

Ta kontakt med skolen dersom du har spesielle diettbehov.
Ved spesielle diettbehov krever vi legeerklæring. Her må man eventuelt påregne ekstra kostpenger på kr. 700.- pr. mnd. (Se muligheter for Grunnstønad NAV/www.nav.no)

Totalpris for linjene

Fotball - Futsal

  Helårskurs   Halvårskurs, høst   Halvårskurs, vår
Grunnpris
Felles skoletur, Club La Santa, Lanzarote
Reisebudsjett, treningsleirer på linja
kr
kr
kr
92.500
9.000
15.000
  kr
kr
kr
47.300
9.000
5.000
  kr
kr
kr
47.300

10.000
Totalpris, Fotball - Futsal kr 116.500   kr 61.300   kr 57.300
Tilbake til Fotball - Futsal

 

Functional Fitness - OCR

  Helårskurs   Halvårskurs, høst   Halvårskurs, vår
Grunnpris
Felles skoletur, Club La Santa, Lanzarote
Reisebudsjett, treningsleirer på linja
kr
kr
kr
92.500
9.000
17.000
  kr
kr
kr
47.300
9.000
2.000
  kr
kr
kr
47.300

15.000
Totalpris, Functional - Fitness kr 118.500   kr 58.300   kr 62.300

Tilbake til Functional Fitness- OCR

 

GX - Puls og styrke

  Helårskurs   Halvårskurs, høst   Halvårskurs, vår
Grunnpris
Felles skoletur, Club La Santa, Lanzarote
Reisebudsjett, treningsleirer på linja
kr
kr
kr
92.500
9.000
17.000
  kr
kr
kr
47.300
9.000
2.000
  kr
kr
kr
47.300

15.000
Totalpris, GX - Puls og styrke kr 118.500   kr 58.300   kr 62.300

Tilbake til GX - Puls og styrke

 

Ballsport

  Helårskurs   Halvårskurs, høst   Halvårskurs, vår
Grunnpris
Felles skoletur, Club La Santa, Lanzarote
Reisebudsjett, treningsleirer på linja
kr
kr
kr
92.500
9.000
16.000
  kr
kr
kr
47.300
9.000
5.000
  kr
kr
kr
47.300

11.000
Totalpris, Ballsport kr 117.500   kr 61.300   kr 58.300

Tilbake til Ballsport

 

LinjeX - Villmark

  Helårskurs   Halvårskurs, høst   Halvårskurs, vår
Grunnpris
Felles skoletur, Club La Santa, Lanzarote
Reisebudsjett, treningsleirer på linja
kr
kr
kr
92.500
9.000
15.000
  kr
kr
kr
47.300
9.000
7.500
  kr
kr
kr
47.300

7.500
Totalpris, LinjeX - Villmark kr 116.500   kr 63.800   kr 54.800

Tilbake til LinjeX - Villmark

 

LinjeX - Action

  Helårskurs   Halvårskurs, høst   Halvårskurs, vår
Grunnpris
Felles skoletur, Club La Santa, Lanzarote
Reisebudsjett, treningsleirer på linja
kr
kr
kr
92.500
9.000
17.000
  kr
kr
kr
47.300
9.000
4.000
  kr
kr
kr
47.300

13.000
Totalpris, LinjeX -Action kr 118.500   kr 60.300   kr 60.300

 

Tilbake til LinjeX - Action

 

Movement Culture

  Helårskurs   Halvårskurs, høst   Halvårskurs, vår
Grunnpris
Felles skoletur, Club La Santa, Lanzarote
Reisebudsjett, treningsleirer på linja
kr
kr
kr
92.500
9.000
17.000
  kr
kr
kr
47.300
9.000
2.000
  kr
kr
kr
47.300

15.000
Totalpris, Movement - Culture kr 118.500   kr 58.300   kr 62.300

Tilbake til Movement Culture

 

Disse summene er å betrakte som en garanti fra vår side. Unntatt tilfeller som kommer inn under Force majeure.

Som elev på Idrettsskolen har du rett til stipend og lån fra Lånekassen på lik linje med studenter i høyere utdanning. Støtten blir utbetalt månedlig, normalt den 15. i hver måned. Satser for skoleåret 2018/-19 finner du på lanekassen.no.