Forsiden / Fellesfag

Fellesfag

Generelt om Fellesfag

I fellesfagene utfordrer og veileder vi deg faglig, sosialt og personlig. Hver elev må bidra i fellesskapet for å skape et kreativt, godt og trygt miljø. Fellesfagene har ulike tema hvor du lærer å utvikle deg selv alene og sammen med medelever. Du får faglig input innen idrett, estetiske fag og kultur. Felles opplevelser skaper samhørighet og glede.

Vi har følgende fellesfag:

Morgensamling

Morgensamling


Vi starter skoledagen med samling i auditoriet
kl. 08.30. Vi ser nyhetene på TV, og har ord for dagen.

Ansvaret for morgensamlingene går på omgang mellom lærere og elever. Du får veiledning underveis og tilbakemelding i etterkant. Innholdet bestemmer du, men hensikten er at vi skal få en positiv start på dagen.

Storfag


Storfag fokuserer på å gi elevene innsikt i hvordan utvikling av ferdigheter og prestasjoner kan foregå.

Her får du muligheten til å utvikle deg faglig, sosialt og personlig gjennom refleksjon og kreativitet.

Husmøter og internatliv

Husgrupper og internatliv


Husgruppene er skolefelleskapets lim. Vi deler inn i husgrupper etter hvor du bor på internatet.

Hver husgruppe har en del praktiske gjøremål som internatvask, morgensamlinger, kjøkkentjeneste, felleskvelder og festkvelder.

Samtidig skal den ivareta et godt miljø for hver enkelt, og for alle på skolen.

Linjeseminarer

Felleskvelder og fester


Alle linjene har ansvar for å arrangere et linjeseminar for resten av skolen. Dette gir deg en innsikt i de andre linjene på skolen, og en fin erfaring med å instruere andre.

Foredrag og workshops

Felleskvelder og fester


Foredrag / workshops tar for seg ulike temaer og holdes av skolens lærere eller eksterne foredragsholdere.

Eksempel på temaer:

  • Idrett uten alkohol
  • Ulike Challenger
  • Strømmestiftelsen - bistandsarbeid
  • Himmeljegerne
  • Juleverksted
  • Utdanningsmesse
  • Karriereveiledning

Felleskvelder og fester

Praksis


Elever og lærere har ansvar for å arrangere felles- kvelder og fester gjennom skoleåret.

Prosjektuker

Prosjektuker

Vi har to prosjektuker i løpet av året organisert på tvers av linjer og faggrupper.

Ei uke hvor vi arrangerer kortfilmfestival. Elevene lager kortfilmer som avsluttes med permiere og prisutdeling i rene Hollywood stil.

Den andre uka lager vi revy og forbereder aktiviteter og inviterer familie og venner til ei hyggelig helg på Idrettsskolen. Her får elevene vist frem hvordan det er å være elev på Idrettsskolen.

Felles aktivitetsuke


Vi avslutter skoleåret med en felles aktivitetsuke.
Den kan inneholder alt fra ulike challenger til
overnattingstur og kosekvelder.

Idrettsskolens trafikkpolicy


Skolen er med i et trafikksikkerhetsprosjekt i
samarbeid med Trygg trafikk og Viken fylkeskommune.
Vi har fokus på sikker ferdsel i trafikken, når vi er ute og trener eller er på reise.

I samarbeid med Statens vegvesen arrangerer vi temakveld der elevene blant annet får prøve bråstopp og veltepetter.

Les mer om Idrettsskolens trafikkpolicy