Forsiden / Fellesfag

Fellesfag

Generelt om Fellesfag

Gjennom fellesfagene utfordrer og veileder vi deg faglig, sosialt og personlig. Hver elev må bidra i fellesskapet for å skape et kreativt, godt og trygt miljø. Fellesfagene har ulike tema hvor du lærer å utvikle deg selv og medelever. Du får faglig input innen idrett, estetiske fag og kultur. Felles opplevelser skaper samhørighet og glede.

Vi har følgende fellesfag:

Morgensamling
Morgensamling

Vi starter skoledagen med felles samling i auditoriet kl. 08.30. Vi ser nyhetene på TV, og har ord for dagen. Ansvaret går på omgang mellom lærere og elever. Du får veiledning underveis og tilbakemelding i etterkant. Innholdet bestemmer du, men hensikten er at vi skal få en positiv start på dagen.

Storfag

I tillegg til å utvikle deg gjennom linjefaget, er vi opptatt av at du skal utfordres også gjennom fag som idrettspsykologi, musikk, dans og ernæring. Vi har derfor åtte storfag du vil være innom i løpet av året. Du har to og to fag om gangen i ca. 6 uker før du bytter til to nye fag. Her får du muligheten til å utvikle deg faglig, sosialt og personlig gjennom refleksjon og kreativitet.

Les mer

Husgrupper og internatliv
Husgrupper og internatliv

Husgruppene er skolefelleskapets lim. Vi deler inn i husgrupper etter hvor du bor på internatet. Hver husgruppe har en del praktiske gjøremål som internatvask, morgensamlinger, kjøkkentjeneste, felleskvelder og festkvelder. Samtidig skal den ivareta et godt miljø for hver enkelt, og for alle på skolen. Hver uke er det husmøte.

Husgruppe-konkurranser
Felleskvelder og fester

Konkurranse mellom husgruppene, der gruppene får ulike typer oppgaver som utfordrer samarbeid, fysiske, mentale og sosiale ferdigheter.

Felleskvelder og fester
Felleskvelder og fester

Hver husgruppegruppe har ansvar for å arrangere felleskvelder for resten av skolen. De velger seg ofte ut et tema og lager underholdning, oppgaver, eller konkurranser ut i fra dette.

Gjennom et folkehøgskoleåret har vi også noen store fester der husgruppene er ansvarlige for dekking av  bord, servering, holde bordtale,  lede bordsettingen osv. Foreldrehelgen er et eksempel på en slik fest, nyttårsball en annen.

Linjeseminarer
Seminar

Alle linjene har ansvar for å arrangere et linjeseminar for resten av skolen. Dette gir deg en innsikt i de andre linjene på skolen, og en fin erfaring med å instruere andre.

Foredrag / workshops

Foredrag / workshops tar for seg ulike temaer og holdes av skolens lærere eller eksterne foredragsholdere.
Eksempel på temaer:

 • Triathlon Supersprint
 • Psykisk helse
 • Idrettsskader
 • Rock mot rus
 • Kosthold og ernæring
 • Juleverksted
 • Utdanningsmesse
 • Antidoping
 • Dugnad

Praksis
Praksis

Praksis kan være:

 • Linjeseminar for de andre linjene på skolen
 • Elevstyrt valgfag
 • I forbindelse med trenerkurs NFF C-lisens, for elevene på Fotball - Futsal
 • Instruktør på Idrettsskolens aktivitetssenter (IAS), som er treningstilbud for bygda (for elevene på Fitness - GX - Instruktør)
 • Trener for barn på skolens Allidrettsskole (valgfag)

Prosjektuker
Prosjektuker

Vi har to prosjektuker i løpet av året organisert på tvers av linjer og faggrupper.
På høsten har vi en uke der vi forbereder foreldrehelga. Uka brukes til å forberede aktiviteter og lage revy som
presenteres i helga.

På våren arrangerer vi en kortfilmfesival, som avsluttes med premierer og prisutdelinger i rene Hollywood-stil.

Friluftslivstur, vårtur

I avslutningsuka arrangerer vi en sosial tur i nærområdet. Vi drar i gang sosiale aktiviteter og overnatter under åpen himmel. lavvo eller telt.

Til turen trenger du:

 • Sovepose
 • Ryggsekk
 • Liggeunderlag
 • Varmt tøy

TaVare

Skolen er med i et trafikksikkerhetsprosjekt i samarbeid med Trygg trafikk og Buskerud fylkeskommune. I denne forbindelse har vi utarbeidet vår egen trafikkpolicy.

Les mer

Egenvurdering

I mai setter du deg ned og skriver enegenvurdering over ditt folkehøgskoleår. Du velger ut fag som har gitt deg innsikt. Gjerne fag/opplevelser som du kan bruke i forhold til livet/utdanning/yrke du tenker deg i framtida. Å skrive egenvurdering er et viktig bevisstgjøringsarbeid for deg, men det er også viktig for at du skal få et godkjent vitnemål over skoleåret.